Bidrag till omkostnader från Afasiföreningens fond

Afasiföreningen i Göteborg har haft en forskningsfond. Den var dock så liten och okänd att inga medel delades ut från den på flera år. 2008 beslutades därför att fonden skulle uppgå i en något större fond, och att en del av denna i fortsättningen skulle kunna gå till att stödja forskning om afasi.

Vid Afasiföreningens årsmöte 11 mars 2012 togs så beslut om den s.k. Thyra Brulins fond:

Fondens huvudsakliga ändamål är att

  1. medverka till att sprida glädje till och höja livskvaliteten för medlemmar i Afasiföreningen och andra personer med afasi.
  2. bidra till forskning om afasi, rehabilitering vid afasi och om situationen i samhället för personer med afasi och deras anhöriga.

Utbetalning avseende ändamål 2: Studenter eller forskarstuderande vid Göteborgs Universitet kan efter ansökan erhålla ett bidrag från fonden på högst 5000:- för omkostnader i samband med forskning om afasi eller situationen i samhället för personer med afasi och deras anhöriga.

Studenter och forskarstuderande vid Göteborgs Universitet som planerar eller har påbörjat uppsats- eller forskningsprojekt rörande afasi eller situationen i samhället för personer med afasi och deras anhöriga är därför välkomna med ansökan om bidrag för projektens genomförande.

Ansökan ska innehålla:

  • Preliminär projektplan
  • Uppgift om handledare
  • Uppgift vilka omkostnader det gäller (såsom resekostnader, kostnader för översättning, materialframställning etc)

Ansökan ska vara inne senast 1 maj respektive 1 november och sändas till:
Afasiföreningen i Göteborg

Vegagatan 55

413 11 Göteborg Upplysningar: Karin Eriksson, ordförande karin.eriksson@neuro.gu.se  (0738-319600)