KÖRSÅNG

KÖRSÅNG

Välkomna att sjunga tillsammans med ledare Karin Eriksson Jeanson. Kursen är ett samarbete med Strokeföreningen och Epilepsiföreningen.

Tid: Onsdagar kl.13.00-15.00, start den 5 September.12 ggr samt 28 november då gruppen sjunger på ett cafémöte.

Plats: Vegasalen, Vegagatan 55 Göteborg
Avgift: 400 kr inbetalas till plusgiro 16 61 59 – 4
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-7759870, e-post info@strokevg.se