NORDISKA AFASIDAGEN

 ONSDAG 10 OKTOBER KL. 17 – c.a 19

Vegasalen, bottenvåningen Vegahusen, Vegagatan 55

Tema: Samhället blir mer och mer digitalt.

Vilka möjligheter innebär det? Och vilka svårigheter, om du har afasi?

 

Kl. 17. 1177 på internet.

Kan du kontakta vårdcentralen? Boka tid? Läsa din journal?

Elisabeth Wehlander och Linda Salomonsson från 1177 berättar hur man kan göra

Paus:  Vi bjuder på frukt och fika

Kl. 18. Vad behövs för att personer med kommunikationssvårigheter

ska kunna använda fjärrkommunikation?

Margret Bucholtz, leg. arbetsterapeut från DART och forskare i ämnet.

 

Välkomna!

Afasiföreningen i Göteborg

Anmälan till: 031- 12 17 06 eller kansli@afasigbg.se