Samhällets stöd

Många som har afasi har rätt till insatser från samhällets sida. Vilka insatser man kan få beror på hur svår afasi man har. Det beror också på om man även har andra funktionshinder och hur gammal man är.
Nedan finns information om hjälp från:
• Funktionsrätt Göteborg- Individstöd
• Sjukvården
• Försäkringskassan
• Kommunen
• Taltjänst
• Teletal
• Tandvården
• Folkhögskolor

Funktionsrätt Göteborg- Individstöd.
I Göteborg kan man få hjälp med att ta reda på vilka rättigheter man har av Funktionsrätt Göteborg- Individstöd . Det är Funktionsrätt Göteborg som driver Funktionsrätt Göteborg – Individstöd. Både personer med afasi och deras anhöriga kan vända sig dit. Det kostar ingenting. Funktionsrätt Göteborg- Individstöd har Tel. 031-240303 .
Läs mer på Funktionsrätt hemsida (länk).

Sjukvården
När man får av en hjärnskada har man rätt till rehabilitering inom sjukvården.

Försäkringskassan
Den som har en varaktig sjukdom eller är funktionshindrad kan få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för rehabilitering som syftar till att man ska kunna börja arbeta igen. Denna rehabilitering kan ske i samarbete med arbetsgivaren.
Läs mer på Försäkringskassans hemsida under rubriken Funktionsnedsättning (länk).

Kommunen
I många fall har personer med afasi rätt till hjälp från kommunen. Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ett ansvar för de funktionshindrade. De ska få det stöd de behöver för att klara sin dagliga tillvaro och vara fullt delaktiga i samhällslivet. Om man har stora och varaktiga funktionshinder kan man dessutom ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
För att få kommunal hjälp i Göteborg ringer man till stadsdelsförvaltningen där man bor. Man ber att få tala med någon som har hand om hjälp till funktionshindrade.

Taltjänst
Taltjänst är till för personer som har svårigheter med att kommunicera, till exempel personer med afasi. Västra Götalandsregionen tillhandahåller tjänsten gratis. Man behöver ingen remiss för att få tillgång till den. Vill man använda Taltjänst får man en egen tolk. Det börjar med att tolken lär sig brukarens sätt att kommunicera. Tolken och brukaren träffas en eller flera gånger och tränar sig i att förstå varandra. Det kan vara hemma hos brukaren, på Taltjänsts kontor på Järntorget eller någon annanstans. Sedan kan brukaren boka tolken för att få hjälp med olika saker. Tolken har tystnadsplikt.
Tolken kan var med och hjälpa brukaren att få fram det han eller hon vill ha sagt på möten, läkarbesök med mera.
Tolken kan läsa och förklara text.
Tolken kan hjälpa brukaren att skriva. Det kan gälla anteckningar på möten, att fylla i blanketter eller att skriva brev med mera.
Taltjänst har telefon 0771-700900 och e-post taltjanst.gbg@vgregion.se
Läs mer på Taltjänsts hemsida (länk).

Teletal
Personer som har svårt att kommunicera kan behöva hjälp att genomföra ett telefonsamtal. Den hjälpen kan man få av Teletal. Tjänsten innebär att en tolk finns med som tredje part i telefonsamtalet. Först kan man ringa tolken och prata igenom vad som ska göras. Samtalet håller på tills tolken och brukaren förstår varandra. Teletals tolkar är tränade i att uppfatta vad människor med till exempel afasi försöker säga. De har förståelse för funktionshindret. De lägger inte på luren om det blir tyst en lång stund.
När brukaren och tolken förstår varandra ringer brukaren upp den han eller hon vill prata med. Det blir ett samtal mellan tre telefoner. Tolken finns med som stöd och kan förtydliga det brukaren säger. Tolken kan även hjälpa brukaren att komma ihåg vad som ska framföras. Behöver brukaren hjälp med att anteckna kan tolken göra det också.
Alla som vill kan använda tjänsten och den är gratis. Post- och telestyrelsen står bakom.
Teletal har telefon 020-221144.
Tjänsten är öppen vardagar klockan 8-20 och helgdagar klockan 12-16.
Läs mer på Teletals hemsida (länk).

Tandvården
Långvarig sjukdom eller funktionshinder kan öka behovet av tandvård. Om man har ett läkarintyg som visar att funktionshindret påverkar tandhälsan kan man få billigare tandvård. Det är tandläkaren som ansöker om detta.

Folkhögskolor
Afasiförbundet och olika folkhögskolor i landet samarbetar om kurser för personer med afasi. Kurserna kan ses som en fortsättning på sjukvårdens rehabilitering. Samhället ger bidrag till verksamheten, men kursdeltagarna kan också behöva betala en del av kostnaderna själva.
Information om kurserna och om möjligheterna att söka bidrag kan man få på Afasiförbundet, e-post info@afasi.se, telefon 08-54 56 63 60, webb www.afasi.se.