Styrelse

Styrelsen i Afasiföreningen i Göteborg består av personer med afasi och anhöriga. Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer om vad afasiföreningen ska göra.

Karin Eriksson, ordförande
Ekedalsgatan 5c
414 66 Göteborg
Telefon: 031-142074

Anders Andersson, vice ordförande
Blåvalsgatan 8a
414 75 Göteborg
Mobil: 0707-155993
E-mail: anders.k.andersson@gmail.com

Ann Ander, kassör
Lundaslättsvägen 21
438 33 Landvetter
Telefon: 0707-87 03 74,
E-mail: ann.ander@telia.com

Dennis Tengbring, ledamot
Rymdtorget 54
415 19 Göteborg
Telefon: 0732-03 76 52,
E-mail: dennis.tengbring@comhem.se

Per-Olof Stolt, ledamot
Eklanda Hage 87
431 49 Mölndal
Telefon: 031-27 83 35

Birgitta Palmestål, sekreterare
Blodboksgatan 24
426 74 Västra Frölunda
Telefon: 031-29 80 80
Mobil: 0707-68 15 77
E-mail: dittan@gmail.com

Jan Björklund, ledamot
Telefon: 031-29 44 15
E-mail: margareta.bjorklund@guideevent.se

Karl Valtersson, ledamot
E-mail: karl@valtersson.nu

Kenneth Palmestål, ledamot
Blodboksgatan 24
426 74 Västra Frölunda,
Telefon: 031-29 80 80
Mobil: 0706-90 60 90
E-mail: kenneth@soundracer.se

Anders Ygge, Valberedning

Carl Wannebo, Valberedning

Leif Boman, Auktoriserad revisor

Margareta Svensson, vice revisor

Laine Forslund, Arbetstagarrepresentant
Telefon: 031-12 17 06,
E-mail: laine@afasigbg.se

Cleuda Smideland, Kanslist
Telefon: 031-12 17 06
E-mail: cleuda@afasigbg.se