Styrelse

Styrelsen i Afasiföreningen i Göteborg består av personer med afasi och anhöriga. Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer om vad afasiföreningen ska göra.

Karin Eriksson, ordförande
Ekedalsgatan 5c
414 66 Göteborg
Telefon: 031-142074

Kaisa Nyberg, vice ordförande
Toråsvägen 4
446 33 Älvängen
Telefon: 0303-74 69 33, Mobil: 0708 26 34 91

Ann Ander, kassör

Lundaslättsvägen 21
438 33 Landvetter
Telefon: 0707-87 03 74, e-mail: ann.ander@telia.com

Dennis Tengbring, sekreterare
Rymdtorget 54
415 19 Göteborg
Telefon: 0732-03 76 52, e-mail: dennis.tengbring@comhem.se

Per-Olof Stolt, ledamot
Eklanda Hage 87
431 49 Mölndal
Telefon: 031-27 83 35

Birgitta Palmestål, ledamot
Blodboksgatan 24
426 74 Västra Frölunda
Telefon: 031-29 80 80, Mobil: 0707-68 15 77, e-mail: dittan@gmail.com

Jan Björklund, ledamot
Grimmeredsvägen 54
421 69 Västra Frölunda, Telefon: 031-29 44 15, e-mail: margareta.bjorklund@guideevent.se

Karl Valtersson, ledamot
karl@valtersson.nu

Kenneth Palmestål, ledamot
Blodboksgatan 24
426 74 Västra Frölunda, Mobil: 0706-90 60 90, email: kenneth@soundracer.se

Anders Andersson, ledamot

Laine Forslund, Arbetstagarrepresentant
Flöjtgatan 29
421 39 Västra Frölunda, Telefon: 031-12 17 06, email: laine@afasigbg.se

 

Cleuda Smideland, Kanslist

Sten Sturegatan 24

411 39 Göteborg, Telefon: 031-12 17 06, email: cleuda@sfasigbg.se