Övriga aktiviteter

Språkträning

Under våren 2017 kommer vi att utvärdera olika metoder att träna språket i samarbete med Göteborgs Universitet. Språkträningen vänder sig till dig som har fått svårt att hitta orden på grund av afasi efter stroke.
Plats: Afasiföreningens lokal, Vegagatan 55
Tid: Du får träna en period tre gånger i veckan under tre veckor. Första perioden startar 23 januari. Andra perioden startar 27 februari.
När anmälningarna kommit in får du reda på vilken grupp du kan vara med i. Båda perioderna består av 11 träffar och första träffen får man information.
Tiderna är måndag klockan 15.15-18.15, onsdag klockan 15.15-18.15 och fredag klockan 9.00-12.00
Anmälan: Till Afasiföreningens kansli (begränsat antal deltagare) via e-post: kansli@afasigbg.se eller telefon: 031 12 17 06.
Kostnad: Deltagarna betalar kaffe och fika till självkostnadspris. Att delta i träningen är kostnadsfritt.
Träningen leds av logoped Joana Kristensson som är doktorand på Göteborgs universitet.
Du som deltar kommer att få göra några logopediska undersökningar som spelas in på video.
Eftersom detta är en utvärdering passar träningen inte för alla. Du behöver ha svenska som modersmål och inte ha svårt att uttala orden pga dysartri.
Välkommen!

Länk till inbjudan till språkträning

Länk till programmet för vårens alla aktiviteter