Samarbeten

På Vegahusen i Linnestaden finns ett unikt samarbete mellan sjukvården och brukarorganisationerna. Detta samarbete bygger på ömsesidig respekt.
I gemensamma lokaler finns verksamheterna Stroke Forum, Strokeföreningen och Afasiföreningen.
Eftersom verksamheterna finns i gemensamma lokaler skapas möjligheter till ett nära samarbete. Vi träffas varje dag och delar erfarenheter, problem och glädjeämnen.

Stroke Forum
Stroke Forum vänder sig till Dig som haft stroke, till Dina anhöriga och till Dig som arbetar med strokedrabbade.
Stroke Forum tillhör neurosjukvården på SU/Sahlgrenska sjukhuset och bedriver sin verksamhet i Vegahusets lokaler vid Slottsskogen.
Grundtanken är att ge möjligheter till kunskaper, stimulans och aktiviteter som höjer livskvaliteten. Här kan man komplettera, underhålla och utveckla det man lärt sig under vård och rehabilitering.
Ett stroke-team kan ge råd och stöd i det dagliga livet, anpassade efter den enskildes behov. I teamet ingår läkare inom neurologi och geriatrik, sjuksköterska, undersköterska, kurator, logoped, neuropsykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast. Detta team ger även råd och stöd åt anhöriga. Dessutom erbjuder verksamheten utbildning och handledning.
Stroke Forum är tänkt att vara en mötesplats där man tillsammans med andra i liknande situationer kan delta i kursverksamhet och fysisk aktivitet i lokaler som är utrustade med tanke på funktionshinder.
Strokeforum nås på telefon 031 – 14 57 03 eller webbplats (länk).

Strokeföreningen
Har Du eller en anhörig drabbats av slaganfall – stroke? Hjärnblödning, hjärninfarkt eller TIA? Det finns hopp!
Som medlem i Stroke Västra Götaland underlättas din situation genom att träffa andra drabbade. Vi är många i föreningen som vill hjälpa Dig.
Vi strävar efter att ge våra medlemmar så bra livskvalitet som möjligt.
Tillsammans ökar vi våra möjligheter att påverka och förbättra strokevården.
Strokeföreningen har en rad aktiviteter och anordnar bl a:
• Motionsgymnastik (leds av sjukgymnast)
• anhöriggrupper (leds av psykolog)
• bussutflykter (med handikappbuss)
• konsert- och teaterbesök
• besök på utställningar
• information och föredrag
• utlandsresor
• promenader och mycket annat
Vi arbetar aktivt med att öka insikterna och förståelsen i exempelvis landsting, kommuner och vårdskolor om vad som händer vid ett slaganfall och hur det drabbar människor på olika sätt.
Vi samarbetar i nära kontakt med Stroke Forum i Göteborg.
Vårt förbund, Stroke Riksförbundet mot hjärnans kärlsjukdomar, stödjer dessutom stroke-forskningen och anordnar utbildningsdagar för olika personalkategorier inom strokevården.
Riksförbundets tidning, Stroke-Kontakt, utkommer fyra gånger per år och skickas ut till ca 5.000 medlemmar.
Strokeföreningen nås på telefon 031 – 775 98 70 (måndag till torsdag klockan 9-12)

Afasiföreningen i Göteborg samarbetar också med Studieförbundet Vuxenskolan (länk) och är en lokalförening inom Afasiförbundet i Sverige (länk).