VAD ÄR AFASI

Föreläsningen är INSTÄLLD, planeras åter till våren 2019.

VAD ÄR AFASI

Professor Peter Borenstein berättar om afasi och dess
Orsaker. Dessutom tas olika problem upp som har samband med
en hjärnskada. Antalet deltagare är begränsat, för att det skall bli tillfälle för alla att ställa frågor.
Plats:Konferensrum 3 Vegagatan 55 Göteborg
Datum: Måndag den 15 Oktober
Tid: kl. 18:00 -19:30
Avgift: 20 kr för kaffe och bulle.
Anmälan : Till kansliet på tel. 031-12 17 06,e-post kansli@afasi.se Blir du förhindrad att delta, meddela detta senast samma dag Kl.13:00