Vad är Afasi?


Måndagen den 18 Mars kommer Professor Peter Borenstein att ge oss svar på detta i ett föredrag.

Han talar om afasi och dess orsaker. Dessutom tas olika problem upp som har samband med en hjärnskada.
Antalet deltagare är begränsat, för att det skall bli tillfälle för alla att ställa frågor och diskutera.

Tid: kl. 18-19:30

Plats: Vegagatan 55,  anmälan till kansliet på tel. nr. 031 121706