Vårfest på Liseberg i Maj 2019

 

Afasiföreningen bjuder alla medlemmar på Liseberg!
Vi samlas alla medlemmar som vill följa med vid Lisebergs södra ingång för en
trevlig eftermiddag på nöjesfältet. Tack vare medel från Thyra Brulins fond kan
föreningen bjuda på både inträde och mat. Vi planerar dela upp oss i grupper och
sedan samlas kl. 16:30 för gemensam måltid. Hemgång efter eget val.
I de fall du har en funktionsnedsättning som medför en ledsagare erbjuder
Liseberg en ledsagare fri entré gratis ledsagarpass, var god se www.liseberg.se
För mer information. Välkomna!
Tid: Torsdagen den 23 maj, kl. 15:00
Plats: Vid Södra ingång.
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-121706 eller maila till kansli@afasigbg.se
senast fredagen den 5 Maj