Verksamhet

Afasiföreningen i Göteborg arbetar för att personer med afasi ska erbjudas livslång rehabilitering och ha full delaktighet i samhället. Vi arbetar också för att anhöriga ska få stöd och finns även till för andra som vill stötta verksamheten. 

Föreningen har en omfattande verksamhet med inriktning på rehabilitering. Personer med afasi kan träffas, träna sin språkförmåga, aktivera sig och uppleva gemenskap. Föreningen försöker även påverka politiker och andra i frågor som rör afasi.

I lokaler på Vegagatan 55 ordnar föreningen studiecirklar. De flesta av cirklarna leds av personer som själva har eller har haft afasi.

På fredagar i våra lokaler på Vegagatan 55 finns Mötesplats Afasi. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att delta i verksamheten där. Öppettiderna är Fredag klockan 12-15 under terminstid. Det finns ett café och ett rum med datorer där man kan träna sin språkförmåga. Personer med afasi och deras anhöriga träffas och delar erfarenheter.

Afasiföreningen i Göteborg ordnar också fester, resor och föredrag om afasi.

Programmet för föreningens aktiviteter våren 2017 är klart och finns att läsa via länk.
Höstprogram 2017