Afasidagen

Internationella Afasidagen 

Den internationella Afasidagen firas den 10 oktober varje år.

I afasiföreningarna genomförs olika intressepolitiska aktiviteter som kan uppmärksammas av lokala medier i samband med detta.

I Samband med Afasidagen 2016 firade Afasiföreningen i Göteborg Afasidagen med ett forskningstema. Tre doktorander som forskar om afasi berättade om sin forskning. Lottie Johansson (i mitten) talade om skrift och afasi och Joana Kristensson (till vänster) om träning vid benåmningssvårigheter. Efter kaffe-/fruktpaus berättade Emma Forsgren om forskning på hur vårdpersonal kan kommunicera bättre och hur man utbildar läkarstudenterna i Göteborg att bli bättre på att prata med de patienter som har afasi. Att om läkarna blir bättre på att kommunicera, så kan patienterna bli mer delaktiga.