Studiecirklar

Afasiföreningen i Göteborg bedriver studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Anmälan är obligatorisk för deltagande i kurserna.

Kursadress: Afasiföreningen, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg.
Kursavgift: 300 kronor per termin per kurs inklusive fika.

Länk till programmet för höstens alla aktiviteter