VIKTIGT info om vår verksamhet

På grund av risken för smittspridning av Coronaviruset ställer Afasiföreningen i Göteborg in all verksamhet TILLS VIDARE. Det gäller alla kurser och arrangemang. Information om föreningens verksamhet därefter publiceras längre fram på hemsidan. För kontakt tala in i telefonsvarare så ringer vi tillbaka så fort vi kan. Telefonnummer till kansliet är 031-17 12 06, eller e-maila till kansli@afasigbg.se

/Karin